t  i  n  t  a  k  é  p  e  k


A tintával való festés a tervezettség és véletlenek játékának kifogyhatatlan tárháza.


...FESTMÉNYEK...