f o h á s z
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!             

És add, hogy befejezödhessen minden elkezdett mondat!
S hogy az arcokon felszáradjon az elinduló könnycsepp!
És kérlek, add, hogy a félszeg mosoly kacajjá szélesedjen!
S hogy a megkezdett mozdulatot ne az elmúlás szakítsa félbe!
És engedd, hogy a szívek megnyíljanak a könyörgö szóra!
Add, hogy a gyermeki tekintet maradjon tiszta!
S azt is, hogy meghallgatásra találjon minden ima!
És add, hogy a bántó mozdulat símogatássá szelídüljön!
Segíts, hogy a segítö kéz idö elött ne gyengüljön!
Add, hogy a kanalak ne üres tányéron koppanjanak!
Add meg azt is, hogy minden virágnak jöjjön a tavasz!
És add, hogy minden szó igaz legyen!
Ne engedd, hogy szülö temessen gyermeket!
És azt se engedd, hogy békét fegyverrel hirdessenek!
És add meg nekünk, hogy maradhassunk emberek!            

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezönek!
És ne vígy minket kísértésbe!
De szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsöség mindörökké. Ámen.